دستگاه لیزر های زینتی , علت اشاعه مسمومیت های گیاهی

مسمومیت ناشی از دستگاه لیزر و گیاه می تواند در مواردی باعث به مرگ شود این در حالی است که مردمان بدون اعتنا بدین دستور مبادرت به خریداری دستگاه لیزر های سمی و یا این که تناول کردن داروهای گیاهی می کنند .
خبرگزاری واحد سنجش : انس و آشتی مردم با گیاهان , منجر به ارتقاء نگهداری دستگاه لیزر و گیاه در منازل شده‌است . در کنار جذابیت های نگهداری از دستگاه لیزر و گیاه , و بهبود روحیه در فضای ساختمان های قوطی کبریتی , پرورش برخی از آن ها می تواند دلایل بدی داشته باشد و مردمان غافل از آن , مبادرت به تهیه هر جور گیاهی می کنند . این در حالی است که در بسیاری از میهن های عالم گیاهان , تحت عنوان یکی‌از علل اساسی بروز مسمومیت ها بویژه در کودکان زیر ۵ سال محسوب می شوند

بر پایه ی گزارش سالانه انجمن مراکز کنترل مسمومیت آمریکا در سال ۲۰۰۸ , بیشتراز ۶۰ هزار مسئله مسمومیت ناشی از گیاهان سمی در‌این مرزوبوم گزارش شده است , که بیش از ۴۰ هزار گزینه آن در کودکان کمتر از ۵ سال روی داده است که معادل ۴ . ۳ درصد از کل مورد ها مسمومیت های گزارش شده در‌این مجموعه سنی است . به عبارتی , گیاهان سمی تحت عنوان دهمی استدلال پیدایش مسمومیت در کودک ها در‌این کشور محسوب میگردند .

گزارشات به دست آمده از مراکز اطلاع رسانی دارو ها و سموم کشور‌ایران در سال ۱۳۹۵ حاکی از آن است که از بین ۱۴۶۴۰ تماس تلفنی مرتبط با مسمومیت , ۷۶۱ تماس ( ۳/۵ درصد از موردها ) درخصوص مسمومیت با گیاهان سمی بوده است . وضعیت اقلیمی و تنوع آب و هوایی در سرزمین ما سبب ساز به تولید تنوع زیادی در گونه های گیاهی شده‌است که این امر خود موجب دسترسی مردم به اشکال گیاهان دارویی و سمی در بخشها وسیعی از کشو دستگاه لیزر ر می شود . در سالهای اخیر , ارتقاء گرایش مردمان به مصرف دارو های گیاهی و گیاهان دارویی , منجر مصرف گیاهان به طور ناآگاهانه و خودسرانه – با حدس داشتن ارزش دارویی و به دستگاه لیزر تهران بیماری ها – شده اس دستگاه لیزر ت .
دستگاه لیزر
مسمومیت با گیاهان در برخی از گروه های سنی و شغلی به میزان بیشت دستگاه لیزر ری دیده می شود و ممکن است به طور مسمومیت های اتفاقی و عمدی چهره دهد . همانگونه که ذکر شد مسمومیت ناشی از گیاهان در کودکان ذیل ۵ سال شیوع بیشتری دارااست . کنجکاوی ذاتی کودکان در‌این محدوده س دستگاه لیزر نی و وجود جذابیت در صورت و رنگ قسمت های گوناگون یک گیاه سمی نظیر میوه , دانه و برگ آن , باعث می گردد تا کودک به صورت اتفاقی و از روی فضولی مبادرت به بلع بخش های مختلف یک گیاه سمی کند . دستگاه لیزر

از لحاظ شغلی , پیدایش مسمومیت های گیاهی در کشاورزان , باغداران , شکارچیان و کارگران مزارع و دستگاه لیزر خانه ها به علت تماس بیشتر با گونه های گیاهان سمی شیوع بیشتری داراست . لازم به ذکر است اکثری از گیاهان دارویی اگر که به صورت خودسرانه و با مقادیر بیش تر از حد مصرف شوند می‌توانند سبب بروز مسمومیت در بشر شوند . افزون بر آن برخی از اشکال گیاهان تزئینی مثل دیفن باخیا و خرزهره که در باغچه های منازل و آپارتمان های مسکونی کاشته و محافظت میشوند هم می‌توانند در رخ مصرف اتفاقی موجب بروز مسمومیت در انسان شوند .